Uusi yhdistys

10.6.2020

Tärkeitä uutisia!

Toimintavuosi 2019-2020 on ollut Suomen Kirurgiyhdistyksen rintarauhaskirurgian sektion 24. ja viimeinen ja poikkeuksellinen myös koronaepidemian takia. 

Suunnitellut Tuohilammen moniammatillinen kurssi 24.-25.9.2020 ja Operatiivisten päivien symposiumit ke 25.11.2020 Plastiikkakirurgiyhdistys CPF:n kanssa ja oma symposiumi pe 27.11.2020 on jouduttu perumaan ja nämä ohjelmat on kaavailtu pidettäväksi syksyllä 2021. 

Tammikuussa 2020 sektio toteutti perusteellisen kyselyn rintasyövän leikkaushoidon resursseista ja käytännöistä Suomessa.

Helmikuussa 2020 sektio laati kannanoton STM:n keskittämisasetuksen muutokseen.

Työ toimenpidekoodiston käytön yhtenäistämiseksi jatkuu.

Merkittävä ponnistus oli uuden yhdistyksen, Rintarauhaskirurgia ry:n perustaminen keväällä 2020.

Tiedotustoimintaa ja koulutuskalenteria on ylläpidetty entisen sektion, nykyisen yhdistyksen kotisivuilla:

https://rintarauhaskirurgia.yhdistysavain.fi/
Uusi yhdistys

SKY:n rintarauhaskirurgian sektion vuosikokouksessa 15.11.2019 esitetyssä toimintasuunnitelmassa todettiin, että selvitämme, millä edellytyksillä sektion toimintaa voidaan jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä.

Oli käynyt ilmeiseksi, että kurssitoimintaan liittyvän palkanmaksun, veroennakkojen ja rahaliikenteen hoitaminen edellytti itsenäistä yhdistystä, emme enää voineet käyttää SKY:n Y-tunnusta.

Suuret kiitokset Suomen Kirurgiyhdistykselle saumattomasta yhteistyöstä vuodesta 1996 alkaen.  Operatiivisten päivien symposiumi on järjestetty vuosittain SKY:n tuella ja SKY:n toimistonhoitaja, aiemmin Ullamaija Kirjonen ja viime vuosina Kirsi Kuusela-Rikka ovat olleet korvaamattomana apuna veronmaksun byrokratian viidakoissa.

Yhteistyö Suomen Kirurgiyhdistyksen kanssa tulee jatkumaan: Suomen Kirurgiyhdistys on 28.5.2020 hallituksensa kokouksessa tunnustanut Rintarauhaskirurgia r.y:n ja myöntänyt sille oikeuden järjestää yhden päivän aikana koko päivän kestävää
koulutusta vuosittain järjestettävillä Operatiivisilla päivillä. SKY vuokraa salin Messukeskukselta tätä tarkoitusta varten. Uusi Rintarauhaskirurgia ry on siis toivotettu tervetulleeksi osallistumaan Operatiivisille päiville aiempaan tapaan, nyt koko päivän ohjelmalla.

Sektion hallitus päätti uuden yhdistyksen, Rintarauhaskirurgia ry:n perustamisesta kokouksessaan 7.2.2020 ja yhdistys rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 26.4.2020. 

Uuden yhdistyksen säännöt hyväksyttiin PRH:ssa ensimmäisessä käsittelyssä, mistä suurkiitos hallitukselle tarkasta valmistelusta!

Rintarauhaskirurgia ry:n perustajajäseniä ovat SKY:n rintarauhaskirurgian sektion viimeisen hallituksen (2019-2020) jäsenet:

Tiina Jahkola, Helsinki                         Puheenjohtaja

Jari Viinikainen, Helsinki                     Sihteeri

Tommi Hakala, Tampere                    Tiedottaja       

Riitta Aaltonen, Turku                         Rahastonhoitaja

Elina Nieminen, Jyväskylä                   Jäsen

Mervi Grip, Oulu                                 Jäsen

Catarina Svarvar, Helsinki                   Jäsen

Ulla Karhunen-Enckell, Tampere        Jäsen

Päivi Palanne, Kouvola/Kotka             Jäsen

Sinikka Suominen, Helsinki                 Jäsen

Hanna Ihalainen, Helsinki                   Koulutussihteeri


Toiminnan sisältö

Rintarauhaskirurgia ry on perustettu jatkamaan SKY:n rintarauhaskirurgian sektion toimintaa. Rintarauhaskirurgia ry:n säännöt tullaan liittämään myös yhdistyksen kotisivuille.

Sääntöihin kirjattiin, että yhdistyksen tarkoituksena on:

1) edistää rintarauhaskirurgian osaamista ja tutkimusta Suomessa

2) toimia rintarauhaskirurgian alalla toimivien lääkärien yhdistävänä tekijänä, edistää kollegiaalisuutta ja tukea yhteistoimintaa

3) järjestää rintarauhaskirurgian alan kokouksia ja esitelmätilaisuuksia

4) osallistua kansainväliseen rintarauhaskirurgian toimintaan ja koulutukseen

5) harjoittaa rintarauhaskirurgiaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa

6) tukea rintarauhaskirurgian alan tieteellistä työtä, palkita ansioituneita rintarauhaskirurgian alan kliinistä työtä tekeviä lääkäreitä ja jakaa apurahoja

7) antaa rintarauhaskirurgiaan liittyviä lausuntoja ja osallistua julkiseen keskusteluun

Liity jäseneksi heti!

Rintarauhaskirurgia ry:n ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Teams –etäkokouksena ke 2.12.2020 klo 16-18.

Kutsu ja linkki kokoukseen lähetetään yhdistyksen jäsenille sähköpostitse. Tämän takia älä viivyttele jäsenhakemuksen kanssa.

Rintarauhaskirurgia ry:n jäsenyyttä tulee hakea yhdistyksen hallitukselta. Verkkopohjaisen jäsenhakemuslomakkeen löydät kotisivuilta:

https://rintarauhaskirurgia.yhdistysavain.fi/liity-jaseneksi/

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri, joka on osoittanut kiinnostusta rintarauhaskirurgiaan.

Hallituksen jäsenen tulee olla kirurgian alan erikoislääkäri, ja hallituksen kokoonpanossa pyritään alueelliseen edustuksellisuuteen.

Miksi liittyä Rintarauhaskirurgia ry:n jäseneksi ja maksaa jatkossa jäsenmaksua (ehdotus jäsenmaksuksi 20 euroa, Lääkäriliiton jäsenmaksuperinnän kautta)?

  • Yhdistystoiminta on mainio tapa verkottua oman ammattikunnan sisällä, olla tukemassa ja järjestämässä koulutusta, laatimassa kyselyitä ja kannanottoja alan toiminnasta ja näin olla ohjaamassa alan kehitystä eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mitä olemme tähän mennessä saaneet aikaan:

Olemme sektion toiminnan aikana järjestäneet vuosittain Operatiivisten päivien symposiumin SKY:n tuella 23 kertaa alkaen 1996 ja Orionin tuella Tuohilammen rintasyöpäkirurgian kurssin 17 kertaa alkaen 2002. 

Tuohilammen kaksipäiväisiä kursseja on kolmen vuoden jaksoissa 1) Rintasyöpäkirurgian peruskurssi, 2) Onkoplastisen ja rekonstruktiivisen rintakirurgian kurssi ja 3) Moniammatillinen rintasyöpäkirurgian kurssi, joka siirtyi nyt syksyyn 2021. 

Sektio oli merkittävänä toimijana 2001-2005 kouluttamassa kirurgeja vartijasolmuketutkimuksen toteuttamiseen ja käytännön harmonisointiin järjestämällä Marian sairaalassa konsensuskokouksen ja vuosittaiset sentinel-kurssit.

Olemme järjestäneet koulutuksia yhdessä Plastiikkakirurgiyhdistyksen, Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n ja Rintasyöpähoitajien kanssa. Radiologiyhdistyksen rintaradiologit järjestäytyivät Tuohilammen kurssimme yhteydessä 2008, joten olemme heille ”kummijärjestö”. 

Poliittiseen aktiivisuuteen luettavat kyselyt rintasyövän hoidon eri aspekteista on toteutettu yhteensä yhdeksän kertaa ja tulokset on esitetty Operatiivisilla päivillä:

  • 1997 Säästäviä leikkauksia 40% (Sinikka Suominen)
  • 2002 Kuka leikkaa rintasyöpää (Tiina Jahkola)
  • 2002 Vartijasolmukebiopsian käyttö (Jaana Vironen)
  • 2004 Rintasyöpäkirurgia Suomessa (Tiina Jahkola)
  • 2007 MRI:n käyttö Suomessa (Riitta Aaltonen)
  • 2009 Rintasyöpäkirurgian toimintamallit (Elina Nieminen)
  • 2012 Rintasyöpäkirurgia Suomessa (Anne Eklund esitys 2014)
  • 2016-17 Rintasyöpäkirurgia SOTE:n kynnyksellä (Catarina Svarvar)
  • 2020 Rintasyöpäkysely 2020 (Elina Nieminen, Catarina Svarvar, tuloksia ei vielä esitetty).

Rintarauhaskirurgian sektio on ollut aktiivisessa roolissa ajamassa EUSOMAN laatuvaatimuksia, 150 rintasyöpäpotilaan vuotuista tapausmäärää/sairaala STM:n keskittämisasetukseen v. 2017.

Asia nousi uudelleen esille joulukuussa 2019, kun päivystystoiminnan turvaamiseksi valmisteltiin keskittämisasetuksen muutosta, mistä sektio antoi oman lausuntonsa 17.2.2020:  rintasyöpäkirurgian keskittämisen purkaminen ei auta päivystystoimintaa eikä paranna rintasyövän hoidon laatua.

Nämä kannanotot ovat Rintarauhaskirurgian sektion ”perustamisasiakirjan” 1996 mukaisia. Alla kuvana Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n ensimmäisen News –lehden pääkirjoitus, jossa Karl von Smitten kertoo Rintarauhaskirurgien järjestäytymisestä ja tarpeesta sektion toiminnalle: ” Koska rintarauhasen kirurgia muodostaa huomattavan osan syöpäkirurgiasta on tärkeää, että lisätään kirurgien kiinnostusta tähän kirurgiaan. Rintasyövän hoito on usean erikoisalan yhteistyötä, joten on tärkeää, että hoito keskitetään suuriin sairaaloihin, joissa on hyvät mahdollisuudet eri spesialiteettien yhteistyöhön. Käytännössä tämä merkitsee keskittämistä keskus- ja yliopistosairaaloihin.”

Haasteet eivät ole muuttuneet. Tule mukaan uuden Rintarauhaskirurgia ry:n toimintaan!

Tätä viestiä saa kernaasti jakaa eteenpäin, erityisesti yksikkönne erikoistuville lääkäreille.

Sähköpostilistassa on varmasti vanhentuneita osoitteita. Jos tiedät kollegan uuden osoitteen, voitko lähettää viestin hänelle. Tätä sähköpostilistaa ei enää jatkossa käytetä.

Rintarauhaskirurgia ry:n hallituksen puolesta

Tiina Jahkola, pj.

tiina.jahkola(a)hus.fi