Koulutuskalenteri

Tulevat koulutukset


Suomen Rintasyöpäryhmä ry Kevätkokous

Perjantaina 31.3.2023 klo 9.00-16.00

Hotelli Scandic HUB, Annankatu 18, Helsinki

Kokoukset - Suomen Rintasyöpäryhmä ry (yhdistysavain.fi)


Rintojen kuvantaminen ja onkoplastinen kirurgia 15.-16.5.2023


Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi, Vihti

Järjestäjä: Rintarauhaskirurgia ry yhteistyössä Orionin kanssa

Yhteyshenkilöt: Tiina Jahkola, tiina.jahkola@hus.fi; puh: 050 4271414 ja

Ilmoittautumiset: kurssisihteeri Erja Roiha erja.roiha@outlook.com  

Kohderyhmä: Rintasyöpää hoitavat radiologit ja kirurgit, erityisesti sairaaloiden rintasyöpäryhmissä työskentelevät lääkärit.

Kurssimaksu 350 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jälkeen ja viimeistään 5.5.2023 yhdistyksen tilille Nordea-Turku IBAN FI14 1544 3000 2313 94.

Erikoistumiskoulutukseen anotaan, 14 h Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta kirurgian runkokoulutukseen sekä yleiskirurgian, plastiikkakirurgian ja radiologian erikoisaloille.

Bussikuljetus Helsingistä ma 15.5.2023, lähtö klo 7.30 ja Helsinkiin ti 16.5.2023, lähtö klo 16.00, ajoaika n. 45 min


Maanantai 15.5.2023

 

8.15-9.00       Aamupala, majoittuminen


9.00-12.00     Eväitä rintaa säästävään kirurgiaan pj Sarianna Joukainen


9.00-9.30       Rintasyöpäpotilaan läheteprosessi, kuvantaminen, diagnosointi hoitoa varten

                      Mazen Sudah, dos, erikoislääkäri, KYS


9.30-9.40       Alustus: Työkalupakki suuremman rintaresektion paikkaamiseen

                      Sarianna Joukainen, LT, erikoislääkäri, KYS

9.40-10.10     Rinnan resektiodefektin paikkaus muotoilutekniikoin

                      Elinan Laaksonen, LL, erikoislääkäri, KYS

10.10-10.40   Rinnan resektioiden paikkaus paikallisin kielekkein

                      Ulla Karhunen-Enckell, LL, erikoislääkäri TAYS

10.40-11.10   Radiologin ja kirurgin yhteistyö tuumorialueen merkkaamiseksi ja sen poiston varmistamiseksi Mazen Sudah, dos, erikoislääkäri, KYS                                                               

11.10-12.00   Level 2 onkoplastinen kirurgia potilastapauksin, keskustelu

                      M. Sudah, E. Laaksonen, U. Karhunen-Enckell, S. Joukainen


12.00-13.00   Lounas

 

13.00-14.30   Neoadjuvanttihoito ja neoadjuvanttihoidon jälkeinen kirurgia pj. Ulla Karhunen-Enckell

 

13.00-13.30   Neoadjuvanttihoidon indikaatiot ja mitä kirurgin tulee huomioida leikkausta suunnitellessa/toteuttaessa

Leena Tiainen, LT, erikoislääkäri TAYS

13.30-14.00   Neoadjuvanttihoidon vasteen arviointi ja tuumorimerkkaus leikkausta varten - Annukka Salminen, LL, erikoislääkäri, TAYS

14.00-14.30   Neoadjuvanttihoidon jälkeinen kirurgia

Ulla Karhunen-Enckell, LL, erikoislääkäri, TAYS


14.30-17.00   Ulkoilu

 

17.00-18.30 Päivällinen


18.30-20.00   Nippelitietoa pj. Tiina Jahkola, dos, erikoislääkäri, HUS


18.30-19.15   Mamillarekonstruktiot ja tatuointiJukka Pajarinen, dos, erikoistuva lääkäri, HUS

19.15-20.00   Viimeinen korjausleikkaus - potilastapaukset ja paneelikeskustelu

 

Tiistai 15.5.2023

 

8.00-9.45       Mastektomia välittömän rekonstruktion yhteydessä pj. Jari Viinikainen


8.00-8.45       Mastektomian menetelmät Malin Sund prof., erikoislääkäri HY/HUS

8.45-9.45       Kysely ihoa- ja mamillan säästävän mastektomian toteutustavoista

 – Jari Viinikainen, LL, erikoislääkäri, Docrates Syöpäsairaala

Potilastapauspaneeli

                      Elina Laaksonen, LL, erikoislääkäri, KYS

                      Catarina Svarvar, LL, erikoislääkäri, HUS

                      Nina Brück, LL, erikoislääkäri, TYKS

                      Mervi Grip, LL, erikoislääkäri, OYS

                      Ulla Karhunen-Enckell, LL, erikoislääkäri, TAYS 


9.45-10.15     Tauko


10.15–12.15  Implanttikirurgian myöhäisongelmat pj. Catarina Svarvar


10.15–10.35 Perustiedot implanteista ja implanttikirurgiasta

– Catarina Svarvar, LL, erikoislääkäri, HUS

10.35–11.00 Implanttikirurgian myöhäisongelmien kuvantamistutkimukset

                      Katja Hukkinen, LT, erikoislääkäri, HUS

11.00–11.30 Implanttikirurgian myöhäisongelmien kirurginen hoito

                      Leena Pitkänen, LL, erikoislääkäri, TAYS

11.30–12.15 Potilastapaukset ja keskustelu


12.15-13.15   Lounas


13.15-15.30   Rintarekonstruktiot ja onkologiset hoidot - törmäyskurssilla?

pj. Sinikka Suominen, dos, erikoislääkäri, HUS

 

13.15-13.45   Onkologisten hoitojen vaatimukset kirurgeille

                      – Meri Utriainen, LT, erikoislääkäri, HUS

13.45-14.15   Rekonstruktiomenetelmän ja ajankohdan valinta

                      – Maija Kolehmainen, LL, erikoislääkäri, HUS

14.15-14.45   Haittaako kirurgia syöpähoitojen toteutumista?

                      – Tuomas Huttunen, LL, erikoislääkäri, HUS

14.45-15.30   Potilastapaukset ja keskustelu


15.30-16.00   Kurssievaluaatio ja kahvi

 

16.00             Bussikuljetus Helsinkiin

Muita koulutuksia:18th St. Gallen International Breast Cancer Conference 2023, 15.-18.3.2023, Wien

ESMO Breast Cancer 2023, 11.13.5.2023, Berlin

ESSO Advanced Course on Oncoplastic Breast Surgery, 15.-17.6.2023, Madrid

Orbs Oncoplastic & reconstructive breast surgery meeting 25.-27.9.2023

ESSO Advanced Course on Breast Cancer Surgery, 28.-30.9.2023

Operatiiviset päivät 2023, 22.-24.11.2023, Helsinki

International Surgical Week ISW, 25.-29.8.2024, Kuala LumpurMuuta:

* ESSO:n koko kurssitarjonta www.essoweb.org

* Canniesburnin rekonstruktiokurssit: www.canniesburn.org

* Nottinghamin rintakurssit: www.orbsmeetings.com

* EUSOMA:n kongressit ja muut koulutukset: www.eusoma.org  conferences  societies and initiatives

* Rintasyöpäkirurgiaan ja rintojen plastiikkakirurgiaan keskittyvä Master-ohjelma (European School of Reconstructive Microsurgery): www.europeanmicrosurgery.com

* Oncoplastic Breast Consortium tapahtumakalenteri

* Europa Donna tulevat tapahtumat

* Breast Surgery International

International Surgical Society 

* UEMS Rintakirurgian tenttipäivät