Rintojen kuvantaminen ja onkoplastinen kirurgia, Tuohilammen kurssikeskus 15.-16.5.2023

26.1.2023

Rintojen kuvantaminen ja onkoplastinen kirurgia

 

Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi, Vihti

Järjestäjä: Rintarauhaskirurgia ry yhteistyössä Orionin kanssa

Yhteyshenkilöt: Tiina Jahkola, tiina.jahkola@hus.fi; puh: 050 4271414 ja

Ilmoittautumiset: kurssisihteeri Erja Roiha erja.roiha@outlook.com  

Kohderyhmä: Rintasyöpää hoitavat radiologit ja kirurgit, erityisesti sairaaloiden rintasyöpäryhmissä työskentelevät lääkärit.

Kurssimaksu 350 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jälkeen ja viimeistään 5.5.2023 yhdistyksen tilille Nordea-Turku IBAN FI14 1544 3000 2313 94.

Erikoistumiskoulutukseen anotaan, 14 h Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta kirurgian runkokoulutukseen sekä yleiskirurgian, plastiikkakirurgian ja radiologian erikoisaloille.

Bussikuljetus Helsingistä ma 15.5.2023, lähtö klo 7.30 ja Helsinkiin ti 16.5.2023, lähtö klo 16.00, ajoaika n. 45 min

 

Maanantai 15.5.2023

 

8.15-9.00       Aamupala, majoittuminen

 

9.00-12.00     Eväitä rintaa säästävään kirurgiaan pj Sarianna Joukainen

 

9.00-9.30       Rintasyöpäpotilaan läheteprosessi, kuvantaminen, diagnosointi hoitoa varten

                      Mazen Sudah, dos, erikoislääkäri, KYS

 

9.30-9.40       Alustus: Työkalupakki suuremman rintaresektion paikkaamiseen

                      Sarianna Joukainen, LT, erikoislääkäri, KYS

9.40-10.10     Rinnan resektiodefektin paikkaus muotoilutekniikoin

                      Elinan Laaksonen, LL, erikoislääkäri, KYS

10.10-10.40   Rinnan resektioiden paikkaus paikallisin kielekkein

                      Ulla Karhunen-Enckell, LL, erikoislääkäri TAYS

10.40-11.10   Radiologin ja kirurgin yhteistyö tuumorialueen merkkaamiseksi ja sen poiston varmistamiseksi Mazen Sudah, dos, erikoislääkäri, KYS                                                               

11.10-12.00   Level 2 onkoplastinen kirurgia potilastapauksin, keskustelu

                      M. Sudah, E. Laaksonen, U. Karhunen-Enckell, S. Joukainen

 

12.00-13.00   Lounas

 

13.00-14.30   Neoadjuvanttihoito ja neoadjuvanttihoidon jälkeinen kirurgia pj. Ulla Karhunen-Enckell

 

13.00-13.30   Neoadjuvanttihoidon indikaatiot ja mitä kirurgin tulee huomioida leikkausta suunnitellessa/toteuttaessa

Leena Tiainen, LT, erikoislääkäri TAYS

13.30-14.00   Neoadjuvanttihoidon vasteen arviointi ja tuumorimerkkaus leikkausta varten - Annukka Salminen, LL, erikoislääkäri, TAYS

14.00-14.30   Neoadjuvanttihoidon jälkeinen kirurgia

Ulla Karhunen-Enckell, LL, erikoislääkäri, TAYS

 

14.30-17.00   Ulkoilu

 

17.00-18.30 Päivällinen

 

18.30-20.00   Nippelitietoa pj. Tiina Jahkola, dos, erikoislääkäri, HUS

 

18.30-19.15   Mamillarekonstruktiot ja tatuointiJukka Pajarinen, dos, erikoistuva lääkäri, HUS

19.15-20.00   Viimeinen korjausleikkaus - potilastapaukset ja paneelikeskustelu

 

Tiistai 15.5.2023

 

8.00-9.45       Mastektomia välittömän rekonstruktion yhteydessä pj. Jari Viinikainen

 

8.00-8.45       Mastektomian menetelmät Malin Sund prof., erikoislääkäri HY/HUS

8.45-9.45       Kysely ihoa- ja mamillan säästävän mastektomian toteutustavoista

 – Jari Viinikainen, LL, erikoislääkäri, Docrates Syöpäsairaala

Potilastapauspaneeli

                      Elina Laaksonen, LL, erikoislääkäri, KYS

                      Catarina Svarvar, LL, erikoislääkäri, HUS

                      Nina Brück, LL, erikoislääkäri, TYKS

                      Mervi Grip, LL, erikoislääkäri, OYS

                      Ulla Karhunen-Enckell, LL, erikoislääkäri, TAYS 

 

9.45-10.15     Tauko

 

10.15–12.15  Implanttikirurgian myöhäisongelmat pj. Catarina Svarvar

 

10.15–10.35 Perustiedot implanteista ja implanttikirurgiasta

– Catarina Svarvar, LL, erikoislääkäri, HUS

10.35–11.00 Implanttikirurgian myöhäisongelmien kuvantamistutkimukset

                      Katja Hukkinen, LT, erikoislääkäri, HUS

11.00–11.30 Implanttikirurgian myöhäisongelmien kirurginen hoito

                      Leena Pitkänen, LL, erikoislääkäri, TAYS

11.30–12.15 Potilastapaukset ja keskustelu

 

12.15-13.15   Lounas

 

13.15-15.30   Rintarekonstruktiot ja onkologiset hoidot - törmäyskurssilla?

pj. Sinikka Suominen, dos, erikoislääkäri, HUS

 

13.15-13.45   Onkologisten hoitojen vaatimukset kirurgeille

                      – Meri Utriainen, LT, erikoislääkäri, HUS

13.45-14.15   Rekonstruktiomenetelmän ja ajankohdan valinta

                      – Maija Kolehmainen, LL, erikoislääkäri, HUS

14.15-14.45   Haittaako kirurgia syöpähoitojen toteutumista?

                      – Tuomas Huttunen, LL, erikoislääkäri, HUS

14.45-15.30   Potilastapaukset ja keskustelu

 

15.30-16.00   Kurssievaluaatio ja kahvi

 

16.00             Bussikuljetus Helsinkiin