LL, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Sarianna Joukainen väittelee 16.12.2022 klo 12.00

15.12.2022

Lääketieteen lisensiaatti Sarianna Joukaisen väitöskirja New insights into oncoplastic breast conserving surgery (Uudet menetelmät onkoplastisessa rintaa säästävässä kirurgiassa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tiina Jahkola HUSista ja kustoksena dosentti Mazen Sudah KYSistä.

Linkki väitökseen.